Onze algemene voorwaarden zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 3328. Of deze kunnen u via de post of mail worden toegezonden.